Podgorička deklaracija

Deklaraciju protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici potpisali su predstavnice/i 11 zemalja, a usvojena je na Međunarodnoj konferenciji.

Međunarodna konferencija je održana kao dio kampanje „16 dana borbe protiv nasilja nad ženama“
Predstavnice/i Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Rumunjske, Slovenije, Srbije i Turske usvojili/e su 25. studenoga, povodom Dana borbe protiv nasilja nad ženama, Podgoričku deklaraciju protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i pozvali/e institucije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, kao i tijela za jednakost i promociju ravnopravnosti, da u okviru svojih nadležnosti daju poseban doprinos prevenciji u suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, odvraćanju počinitelja putem inzistiranja na odgovarajućoj kaznenoj politici i zaštiti žrtava kao posebno rizičnoj grupi.

Deklaracija je usvojena na Međunarodnoj konferenciji “Opšte i specijalizovane usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja - garancije dostupnosti i kvaliteta usluge” koja je održana kao dio kampanje „16 dana borbe protiv nasilja nad ženama“, a posvećena je primjeni Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju su u Podgorici organiziralili Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore i nevladina organizacija Sigurna ženska kuća.

Sudionica Konferencije bila je i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, koja je održala izlaganje na panelu „Suradnja javnog sektora sa nevladinim organizacijama – ocjena stanja i prijedlog mjera za unaprjeđenje suradnje“.

Pravobraniteljica je govorila o suradnji institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i organizacija civilnog društva, o važnosti korištenja njihovih stručnih resursa u prevenciji, edukaciji i zaštiti žrtava nasilja nad ženama. Istaknula je i nacionalni zakonodavni okvir kojim je predviđena suradnja i razmjena podataka između nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju nasilja te pružanju pomoći i zaštite osobi izloženoj bilo kojem obliku ili modalitetu nasilja u obitelji, a među kojima su i organizacije civilnog društva (npr. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011.do 2015., Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. i dr.).

Više o ovoj temi pročitajte OVDJE.

Preuzeto sa: http://www.civilnodrustvo.hr/index.php?id=71&tx_ttnews%5btt_news%5d=1320...