Kontakt

Nositelj projekta:

Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o.

Ciottina 17b, 51000 Rijeka

tel: +385 51 634 330

fax: +385 51 634 340

 

Partneri:

Centar tehničke kulture Rijeka

Školjić 6, 51000 Rijeka

tel: +385 51 320 281

fax: +385 51 338 531

e-mail: info@ctk-rijeka.hr

 

Centar za žene Adela

S. S. Kranjčevića 6, 44000 Sisak

tel: +385 44 888 888

 

Grad Rijeka

Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Pročelnik Andrija Vitezić, dipl.oec.

Trg Svete Barbare 2, 51000 Rijeka

tel: +385 51 209 590, 209 333

fax: +385 51 209 589

e-mail: poduzet@rijeka.hr

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Pročelnica Ankica Perhat, dipl.oec.

Korzo 16, 51000 Rijeka

tel: +385 51 209 626, 209 333

fax: +385 51 209 629

e-mail: zdravstvo@rijeka.hr

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Rijeka

Bulevar oslobođenja 14, 51000 Rijeka

tel:  +385 51 406 111

fax: +385 51 216 364

e-mail: HZZ.Rijeka@hzz.hr

 

SOS telefon — grad Rijeka, udruga za pomoć žrtvama nasilja

P.P. 61, 51000 Rijeka

tel: +385 51 211 888

fax: +385 51 211 611

e-mail: sos.rijeka@gmail.com

 

U.Z.O.R. Udruga za zaštitu obitelji - Rijeka

Blaža Polića 2/1, 51 000 Rijeka

tel: +385 51 321 130

fax: +385 51 321 151

e-mail: uzor@udruga-uzor-rijeka.hr