Projektne aktivnosti

1. Odabir sudionica

1.1. Odabir žena žrtava nasilja - objave u medijima, oglašavanje na web stranicama partnera, sudjelovanje u TV i radio emisijama, direktni kontakt s korisnicama usluga partnera, procjena motivacije, osobnosti, znanja, vještina, iskustva i sl. - intervjuiranje, psihologijsko testiranje

1.2. Procjena poduzetničkog potencijala ciljne skupine - intervjuiranje žena prema njima prilagođenom upitniku - prikupljanje informacija o elementima koji su važni za poduzetništvo kao što su iskustva, marketinška vizija, kapital i sl.

 

2. Program deinstitucionalizacije

 2.1. Psihološko savjetovanje

 • 1200 sati individualnog savjetovanja
 • 21 grupnih savjetovanja u svrhu razvoja komunikacijskih vještina, osjećaja samoefikasnosti, učenja o svojim pravima i sl.
 • SOS telefon – svaki dan od 13:00-20:00 sati

 

 2.2. Obrazovanje, izmjena  kvalifikacija i certifikacija

 • ECDL - 120 sati edukacije + priručnik, stjecanje START ili BASIC diplome, dodatno uključene i radionice o korištenju društvenih mreža
 • Upravljanje kućnim budžetom - radionica s primjenom modernih informatičkih alata za upravljanje prihodima i troškovima u kućanstvu
 • Recikliranje i energetska učinkovitost
 • Promjena kvalifikacija - provođenje nacionalnog programa prekvalifikacije u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje
 • Osnove poduzetništva - seminar o osnivanju poslovnog subjekta, izvorima financiranja, poslovnom planiranju, osnovama marketinga i sl.

 

2.3. Zapošljavanje

 • Umrežavanje i “Co-working” klub žena - žene razmjenjuju iskustva, uzajamno se educiraju i pružaju podršku
 • Plan idividualnog zapošljavanja i socijalni ugovor - izrada CV-a, priprema za intervju za zapošljavanje, pretraživanje natječaja, sudjelovanje u intervjuu
 • Podučavanje za samozapošljavanje - napredni tečaj o poduzetništvu, izrada poslovnih planova
 • Radionice životnih vještina - radionice za podizanje samopoštovanja, razvoj vještina prezentacije i komunikacijskih vještina, razvoj suočavanja sa stresom, upravljanje konfliktima i sl.
 • Priprema za posao - stjecanje iskustva vlontiranjem u partnerskim organizacijama, izrada preporuka za buduće poslodavce, upis iskustva u volontersku karticu, brošura za poslodavce
 • Podučavanje na radnom mjestu -za žene koje su se za trajanja na projektu zaposlile, pomoć u rješavanju potencijalno opasnih situacija za integraciju u radno okruženje (mobbing i sl.)

 

2.4. Dnevni centar za djecu

 • Radionice za djecu za unapređenje emocionalnih i komunikacijskih vještina

 

3. Iskustvo dobrog hrvatskog primjera zapošljavanja socijalno isključenih žena i prikupljanje ideja za postizanje ekonomske neovisnosti

3.1. Studijsko putovanje - učenje od organizacija koje zapošljavaju socijalno isključene skupine, radionice za žene i djecu

3.2. Podrška lokalne zajednice

·         Prikupljanje i restauracija starog namještaja

·         Tečajevi za sitne popravke u kući

 

4. Kreiranje mreže lokalnih dionika

·         Brošura s preporukama za deinstitucuionalizaciju

Sastanci s važnim dionicima