Novosti

PAŽNJA! PAŽNJA! Kako bi svim zainteresiranim dali priliku sudjelovanja u natječaju, produžili smo vrijeme trajanja natječaja te je sada rok za stavljanje slika na Facebook stranicu SOS telefon – grad Rijeka i skupljanje lajkova 31. listopada 2014.
Imate još malo vremena, slikajte toleranciju u vašoj okolini, zajedno s našim letkom, pokažite ju svima preko naše FB stranice, skupljajte lajkove i osvojite posebnu moć…

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama - 22.9. djelatnice Savjetovališta i skloništa za žrtve obiteljskog nasilja Udruge U.Z.O.R. informirale su zainteresirane građane o projektu "Work is the Key", te dijelile letke s osnovnim informacijama. Projekt je usmjeren na deinstitucionaliziranje žena žrtava nasilja putem niza edukacija i potpornih aktivnosti.

Žrtve obiteljskog nasilja zainteresirane za uključivanje u Projekt mogu se javiti radnim danom na besplatan telefon 0800 333 883.

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u sisačkom hotelu Panonija održano je javno predavanje pod nazivom Uloga socijalne skrbi u području suzbijanja obiteljskog nasilja.

Predavanje je sastavni dio projekta Ženske sobe Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena koji financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a provodi se u suradnji sa četiri partnerske organizacije: Centar za žene Adela (Sisak), Udruga Brod – Grupa za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Udruga žena Hera (Križevci) i SOS telefon – Grad Rijeka.

U sklopu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, članice udruge SOS telefon – grad Rijeka i djelatnice udruge U.Z.O.R., na štandu na Korzu dijelile su promotivne letke i projektne materijale s ciljem u osvještavanja javnosti o problematici nasilja nad ženama.

Javna akcija provodi se u sklopu projekta „Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!“ kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva te projekta “Work is the key'“ kojeg financira Europski socijalni fond.

Krenuo projekt Work is the key

Sedam organizacija provodit će projekt namijenjen jačanju žrtava nasilja kroz deinstitucionalizaciju.

 

Kroz petnaest mjeseci projekt Work is the Key će stvoriti preduvjete za ekonomsku nezavisnost i deinstitucionalizaciju 60 žena žrtava nasilja u Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Sedam partnerskih organizacija ponudit će novi model zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih žena.

Stranice